Obamabesök kopplas till Pottebospelning

USA-presidentens plötsliga och oväntade statsbesök i Sverige kan ha kopplingar till Pottebo Dynamite Bands ”Bruket rockar”-spelning den 14 september. Det menar i alla fall flera internationella säkerhetsanalytiker, som citeras på villkor om att de garanteras  anonymitet. De ser en stark koppling mellan de datum som präglar de bägge världshändelserna.  – Läs mer, det blir bättre