Peak Pottebo kräver toppad el-produktion

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger nu klartecken för den höjning av elproduktionen som krävs inför Pottebos kommande lördagsspelning. Detaljerna klassas som ”av betydelse för rikets säkerhet” och har därför hemligstämplats. Det står emellertid redan klart att det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck ställs i startklart läge, för att vid behov Läs mer, det blir bättre